0757-27881773
0757-27830137
MENU

电话:0757-27881773(客服热线)

           0757-27830137(技术支持)

传真:0757-27830001

邮箱:shengye@shengye.com 

地址:佛山市顺德区伦教新熹四路北4号


PQMA/PQMB/PQMC 销售部

电话:0757-27881773

传真:0757-27833533

邮箱:pqma@shengye.com

            pqmb@shengye.com

地址:佛山市顺德区伦教新熹四路北4号


DTC销售部

电话:0757-27881779 / 27830196 / 27881769

传真:0757-27837097

邮箱:dtca@shengye.com 

          dtcb@shengye.com

地址:佛山市顺德区伦教新熹四路北4


ITC销售

电话:0757-27830050

传真:0757-27830187

邮箱:itca@shengye.com

          itcb@shengye.com

地址:佛山市顺德区伦教新熹四路北4号 


PEC销售部

电话:0757-27833075/27830197/27830015

邮箱:pec@shengye.com 

网址:http://www.shengye.com

地址:佛山市顺德区伦教新熹四路北4号

 

Copyright © 胜业电气.All Rights Reserved 犀牛云提供企业云服务